TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V ENERGETICE
Ing. Zdeněk Přikryl
energetický auditor
externí energetik
Tel.:
Mobil:
web:
 
e-mail:
 
544 230 124
724 088 738
www.spravaenergetiky.cz
www.energetik.cz
prikryl@spravaenergetiky.cz
prikryl@energetik.cz
Kvalitní správa energetiky = úspora nákladu na energie

Energetické služby

návrhy úsporných opatření

studie

Výkon funkce externí energetik

plnění povinností v energetickém hospodářství

Měření elektrických veličin

Meření


Energetické audity a posudky

Energetické audity

Zpracování Průkazu ENB

Zpracování Průkazu ENB


Kontrola kotlů

Kontrola kotlů
Úvod Nabídka služeb Ceník Kontakty Reference
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov je dáno zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Těmito předpisy se do českých právních předpisů implementuje směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která je aktuálním dokumentem jednotně upravujícím v EU způsob hodnocení účinnosti užití energie v budovách.

Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy s uvedením podrobných hodnot výpočtu a grafické znázornění energetické náročnosti budovy vyjadřující zařazení do třídy energetické náročnosti budovy.

Energetické třídy Energetické třídy


Povinnosti zajistit zpracování PENB jsou stanoveny pro

Veřejné budovy Bytové domy Rodinné domy Administrativní budovy

a následující situace:

Stávající stav Prodej Pronájem Novostavba Renovace

Energetické třídy


Termíny pro zpracování PENB stávajících veřejných budov a bytových domů:

Veřejná budova (budova vlastněná nebo užívaná orgánem veřejné moci)

Budova s energeticky vztažnou plochou nad 5002 do 30.6.2013
Budova s energeticky vztažnou plochou od 250 m2 do 500 m2 do 30.6.2015

Bytové domy

Prodej nebo pronájem celé budovy od 1.1.2013
Prodej části budovy (např. jednotlivého bytu) od 1.1.2013
Pronájem části budovy (např. jednotlivého bytu) od 1.1.2016
Dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 do 31.12.2014
Dům s energeticky vztažnou plochou nad 1000 m2 do 31.12.2016
Dům s energeticky vztažnou plochou do 1000 m2 do 31.12.2018

Ceny za zpracování PENB:

Ceny jsou stanovovány individuálně na základě dostupnosti projektové dokumentace stavby a ostatních potřebných podkladů.